Online žiadanky na PET/CT

Pracovisko sa nachádza v Banskej Bystrici v priestoroch INMM Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica

Žiadanka na PET/CT vyšetrenie s 18-FDG

Prejsť na žiadanku

Žiadanka na PET/CT vyšetrenie s 18F-Cholínom

Toto vyšetrenie poskytujeme výhradne pre pacientov poisťovne Dôvera

Prejsť na žiadanku